پس از گذشت 40 سال از ساخت و سازها در اراضی 72 هکتار محدوده شهر بشرویه،با اعلام اینکه این مساحت یاد شده "جزء اراضی ملی " می باشد، بسیاری از مالکان که سال ها در این محدوده زندگی کرده اند و حتی برخی دارای سند هستند به مشکل برخورده کرده اند.

به گزارش پیام بشرویه/ بخش پیگیری های مردمی: بر اساس آموزه های دینی و اجتماعی یکی از نیازهای اساسی انسان ها، تامین مسکن و سرپناه برای تشکیل نهاد خانواده و به تبع آن جامعه انسانی است که تاثیر زیادی در تعاملات  و هنجارهای اجتماعی دارد.

 

در جوامع انسانی این نیاز، از طریق خود اشخاص با ساخت مسکن تامین می شود  والبته در جوامع متمدن و پیشرفته، این مهم باید توسط متولیان اجرائی از طریق واگذاری بخشی از اراضی محدوده جغرافیایی جمعیت یک جا نشین چه به صورت شهری،روستایی، چارجه آبادی و یا به هر شکل دیگری که به آن مسکن اطلاق می شود، تامین گردد.

 

در نظام مدرنیته کشورداری عصر کنونی که انسان ها به صورت جمعیتی تحت یک نظام حکومتی زندگی می کنند،متولیان مربوطه از جمله مسکن و شهرسازی،امور اراضی، منابع طبیعی که اراضی ملی و دولتی را در اختیار دارند بایستی با تعیین حدود اراضی دولتی، بخشی از اراضی شخصی را مستثنی قرار داده تا مردم بتوانند برای خود سرپناهی بسازند.

 

حال در شهرستان بشرویه که جمعیتی حدود سی هزار نفر در دو شهر،دو بخش و تعدادی آبادی و روستا با پراکندگی وسیع زندگی می کنند، کمبود اراضی وجود ندارد و می توان با تدبیر و کار کارشناسی بخشی از اراضی را در اختیار مردم قرار داد تا نسبت به تامین نیاز اساسی خود یعنی مسکن اقدام کنند.

 

ولی گاهاً در عملکرد دستگاه های متولی امور اراضی، منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی دو گانگی در نظرات کارشناسی مردم را دچار مشکلات عدیده کرده است  که هنوز پس از گذشت 40 سال از ساخت و سازها در اراضی 72 هکتار محدوده شهر بشرویه در حاشیه بلوار امام رضا(ع)  ( مسیر جاده بشرویه به فرودس ) مالکیت اصلی این اراضی مشخص نیست! و با اعلام اینکه این مساحت یاد شده "جزء اراضی ملی " می باشد، بسیاری از مالکان که سال ها در این محدوده زندگی کرده اند و حتی برخی دارای سند هستند به مشکل برخورده کرده اند.

 

جمعی از مالکان در محدوده یاد شده در گفتگو با خبرنگار پیام بشرویه، با گلایه از این دوگانگی ها بیان داشتند: سال هاست که مردم در محدوده بلوار امام رضا (ع) بشرویه و حوالی آن ساخت و ساز کرده اند و برخی نیز دارای سند مالکیت می باشند.

 

یکی از آنها افزود: حال که برای ساخت مسکن در زمین شخصی خود در این محدوده اقدام کرده ام ، مسکن و شهرسازی اجازه این امر را نداده و اعلام کرده است زمین ها جزء  اراضی ملی می باشد، چطور زمین هایی که از اموال مردم است، به عنوان اراضی ملی به ثبت رسیده است؟

 

خبرنگار پیام بشرویه،برای دریافت پاسخ متولیان امور منابع طبیعی به این اداره مراجعه کرده که در پاسخی کوتاه،عنوان شده است این اراضی به اداره مسکن و شهرسازی واگذار شده است!

 

اداره مسکن و شهرسازی بشرویه نیز برابر با مستندات ارائه شده توسط اداره منابع طبیعی  با عنوان " ثبت اراضی ملی " نمی تواند مجوزی را برای ساخت و ساز در اراضی ملی صادر کند

 

گفتنی است برابر مستندات موجود این 72  هکتار توسط اداره منابع طبیعی در مورخ یازدهم آذرماه سال 1389 طبق دستور صورتجلسه تنظیمی به عنوان اراضی فاقد اجرا در  محدوده و حریم استحفاظی شهر بشرویه تحویل نماینده مسکن و شهرسازی شهرستان بشرویه گردیده است! این در حالی است که بعضاً جواب استعلام اشخاص توسط همین اداره پاسخی مغایر با این صورتجلسه ارائه شده که موضوع 72 هکتار اراضی مورد نظر با عنوان اراضی پلاک 356- اصلی موسوم به حاجی آباد به عنوان اراضی ملی می باشد!!!

 

حرف آخر اینکه،آیا  وضعیت این اراضی 72 هکتار با توجه به صورتجلسه اراضی فاقد اجرا تنظیمی در تاریخ 18/9/89 شورای برنامه ریزی و توسعه داخل استان، تحویل مسکن و شهرسازی شده به قوت خود باقی است؟ یا پاسخ تناقض گونه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان بشرویه که به شماره 2802 – مورخ 4/6/92 به اداره راه و شهرسازی مبنی بر اراضی پلاک 356 – اصلی موسوم به حاجی آباد از اعتبار بیشتری برخوردار است؟

 

چه کسی باید پاسخگوی رفع مشکلات مردم در محدود 72 هکتاری باشد، با توجه به اینکه رای دادگاه ویژه منابع طبیعی برای یک نمونه از مالکان شاکی در محدوده 72 هکتاری، تشخیص اشتباه منابع طبیعی بوده است؟!!

 

خبرنگار پیام بشرویه پیگیری خود را ادامه خواهد داد  تا پاسخی منطقی و قانع کننده از سوی متولیان منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی به مردمی ارائه شود که بیش  از 40 سال در این منطقه ساکن هستند،زمین دارند و گاهاً دارای سند مالکیت می باشند