بنی مصطلق , که طایفه ای از قبیله خزاعه بودند در ناحیه "فرع"اقامت داشته و با طایفه "بنی مدلج"هم پیمان بودند .

روز برگ تاریخ پیام بشرویه :حارس بن ابی ضرار رئیس طایفه بنی مصطلق تشکیل حکومت اسلامی رسول خدا(ص) در مدینه را خطری برای حکومت طایفه ای خود می دانست

بنی مصطلق , که طایفه ای از قبیله خزاعه بودند در ناحیه "فرع"اقامت داشته و با طایفه "بنی مدلج"هم پیمان بودند .

 

رئیس طایفه بنی مصطلق "حارث بن ابی ضرار"بود. وی پس از آنکه از اقامت رسول خدا(ص)در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی در این منطقه با خبر شد,بسان سایر بزرگان شرک و کفر, نسبت به ریاست و حاکمیت قبیله ای خویش, احساس خطر نمود و در صدد دشمنی و مبارزه با این دین جدید برآمد . وی علاوه بر مردان جنگجوی قبیله خویش , مردان بسیاری از طوایف هم پیمان و هم جوار خویش را گردآورد و ساز و برگ جنگی آنان را فراهم کرد و قصد هجوم به مدینه را نمود .

 

این خبر به اطلع پیامبر (ص)رسید و آن حضرت,یکی از یاران خود به نام "بریده اسلمی "را برای تحقیق و تفحص به سوی بنی مصطلق روان کرد,تا اطلاع کافی و وافی از تعداد دشمن و سازوکار آنان به دست آورد.

 

بریده اسلمی ماموریت خودرا به نیکی انجام داد و تمام اطلاعات بدست آمده از بنی مصطلق را در اختیار پیامبر (ص) گذاشت .

آن حضرت با سی نفر سواره نظام (که بیست نفر از مسلمانان انصار و ده نفر از مهاجرین بودند ) در دوم شعبان سال پنجم و به روایتی سال ششم قمری به سوی ناحیه محل سکونت بنی مصطلق حرکت کرد .

 برخی از رزمندگان اسلام در این غزوه عبارت بودند از:امام علی بن ابی طالب (ع),عمار بن یاسر,مقداد بن عمرو,سعد بن معاذ,زبیربن عوام ,ابوبکر بن ابی قحافه ,عمر بن خطاب ,عثمان بن عفان,طلحه بن عبیدالله,اسید بن حضیر ,ابو عبس بن جبر و.... .

واقدی ,صاحب کتاب ارزشمند "المغازی"گفت: و خرج مع رسول الله (ص) بشر کثیرمن المنافقین لم یخرجوا فی غزاه قط مثلها,لیس بهم رغبه فی الجهاد الا یصیبوامن عرض الدنیاو قرب علیهم السفر .

یعنی:تعداد زیادی از منافقان همراه رسول خدا (ص)در این غزوه شرکت نمودند . در حالیکه آنان درهیچ  غزوه ای به مانند این غزوه با رسول خدا (ص)حرکت نمی کردند . آنان هیچ رغبتی به جهاد نداشته و ندارند , مگر این که احساس کنند که مال دنیا و غنیمت جنگی در سفری کوتاه و بدون مشکلات خاصی دست یابند .

 به هر روی پیامبر (ص) در مکانی به نام "مریسیع" که چشمه آبی در آن حوالی بود فرود آمدند که از همسرانشان ام سلمه و عایشه نیز حضور داشتند .

 

پیامبر(ص)در آنجا  به مقدار کافی آب ذخیره کرد و سپاهیانش را در دو دسته رزمی صف بندی نمود ودر روز19 شعبان  به سوی دشمن حرکت کرد .

 

دشمنان اسلام که از هیبت و شکوه سپاه اسلام ,دچار ترس و وحشت شده بودند , معرکه را ترک کردند و به بیابانها گریختند و تنها قوم بنی مصطلق باقی ماندند . در این غزوه فقط یک نفر از رزمندگان اسلام به شهادت رسید .

 

پس از پایان جنگ و تقسم غنایم و اسیران ,"جویریه بنت حارث بن ابی ضرار" که زنی فهیم و خوش زبان بود نصیب یکی از رزمندگان اسلام شد و بنا به درخواست خود وی, پیامبر اسلام (ص) وی را از آن مسلمان خرید و در راه خدا آزاد کرد و سپس با وی ازدواج نمود و به میمنت این ازدواج تعداد یکصد تن از زنان و کودکان آزاد شدند .

 

گفتنی است که در همین غزوه داستان افک و تهمت ناروا به عایشه به وقوع پیوست و قرآن مجید در آیه 11 سوره نور (24) آنرا تکذیب نمود

 

المغاذی_مجمع الزوائد_مناقب آل ابی طالب از ابن شهر آشوب