حجت الاسلام ابوترابی در جمع مردم قاین گفت: رابطه با دنیای غرب برای ملتها قدرت نمی آورد همه باید درکنار هم قراربگیریم تا ایران به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل کنیم.رابطه با آمریکا وغرب موجب شکل گیری اقتصاد بزرگ نمی شود

به گزارش خاورستان به نقل از نسیم قاین، حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته در اجتماع بزرگ مردم شهرستان قاین ودر مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)با اشاره به آیه قرآنی وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ گفت:این آیه که برسینه پاسداران نقش بسته است  تابلوی پرافتخاری است که  این کشوربه نورآن نورانی است ویک راهبرد روشن برای امت اسلام وپیروان قرآن است

وی افزود: خداوند متعال دراین آیه بر تقابل دوجبهه حق وباطل ،جبهه مستضعفین واستکبار ،جبهه ایمان وکفرتاکید دارد

 این دوجبهه در طول تاریخ ،در جوامع بشری حضور داشته اند ازهنگام بعثت  حضرت آدم،هابیل است وقابیل ،هابیل نمادایمان وعدالت ونماد انضباط انسانی است  وقابیل نماد تعرض وتجاوز به حقوق انسان است خداوند متعال می فرماید :تنها زبان گفتگو با جبهه استکبار زبان قدرت است اهل ایمان واهل اسلام ومستضعفین عالم اگر می خواهید از حقوق خود دفاع کنید ومیل دارید عزیز باشیداگر اراده نموده اید که دربرابر جبهه استکبار با عزت واقتدار از حقوق خود دفاع کنید باید برقدرت خویش بیفزایید ومقتدر باشید .

حجت الاسلام ابوترابی بیان داشت:تنها قدرتی که می تواند دربرابر باطل بیاستد زبان قدرت است که شمارا عزیز می نماید اماقدرتی که دراین کریمه مبارکه برآن تاکید می شود وراهبردنظام اسلامی است قدرتی است که در عالی ترین طرازوبالاترین اندازه ممکن قراردارد، قرآن نمی گوید دراندازه ای ازقدرت باشید که اگر اراده تعرض به شمارا داشتند بتوانید ازخود دفاع کنید این راهبردقرآن نیست گاهی ملتها قدرتی دارند که که اگر برآنها هجوم آوردند می توانند هجوم دشمن را دفع کننداین قدرت ارزشمند است اما نگاه قرآن فراتر ازاین است یعنی شماباید دراندازه ای ازقدرت باشید که دشمن اندیشه تعرض وتهاجم برشمارانداشته باشد .رعب شما قلب دشمن را تسخیر کند آنها جسارت تعرض به آسمان وزمین ودریای اسلام را نباید بدست آورند واین قدرت هنگامی بدست می آیدکه شماتمام ظرفیت های بالقوه خودرا به فعلیت برسانید واین مرز نمی شناسد بنابراین نگاه قرآن ،هرساعت وهر دقیقه باید بر قدرت اسلام وایران افزوده شود واین سطح از قدرت بایدروبه ازدیادباشد

 

 

نائب رئیس مجلس افزود:قدرت مرز نمی شناسد ،قدرت اندازه محدودی ندارد شما باید قله ها ومرزهای قدرت را فتح کنید این راهبرد قرآن است

مهمترین نقطه قدرت وکلیدی ترین اصل دراقتدارملتها رهبری صالح است ،آن ملتی مقتدراست که از رهبر صالح ومقتدری بهره مند باشد

خداوند می فرماید:شایسته ترین فرد برای رهبری وزعامت جامعه اسلامی قوی ترین انسانهاست آن کسی که توانایی اش  برای رهبری ومدیریت جامعه افزون تر وبالاتر است قدرت دارد ،قدرت عقلانی،علمی وقدرت ایمان دارد ،قدرت اراده دارد.انسان توانایی  است که مصالح امت اسلام را می شناسد ،نسبت به شرایط زمان اشراف دارد در توانایی رهبری ومدیریت گوی سبقت رازهمه بوده است.

امام معصوم برای آن لایق ترین  برای رهبری است که ازهمه انسانها تواناتر است،امام اقواست،اعلم است و لذااوشایسته رهبری است ودر زمان غیبت اوهم  بایدکسی که اقوا واعلم است رهبری جامعه را داشته باشد این رهبر باید فقیه ودین شناس واسلام شناس باشد. کدام هوشمندی است که تردید کند قدرت امروز ملت ایران برآمده از قدرت علمی و قدرت ایمانی ،صلابت وتوانایی   بنیانگذار عظیم الشان انقلاب امام راحل است.

امامی که بعد از26سال از از ارتحال او اینگونه یاد وآرمانهای اورا گرامی می داریم امام رمزعزت واقتدار این ملت بود قدرت ملت ایران درسایه رهبری صالح امام تجلی  یافت وشکوفاشد این است که بررهبری تاکید می شود وعنصر رهبری در دنیای اسلام ودرجامعه بشری کلیدی است

اگرپیروان مکتب اهل بیت براصل امامت پا می فشارند برای آن است که نقش امام صالح وامام مورد امضای پیامبر اکرم در حیات جامعه نقش محوری وتعیین کننده است دراندازه ای که اگر امام زمان خودرا نشناسیم ودر کنار امام زمان خودقرار نگیریم مرگ ما مرگ جاهلیت است

 نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: این استان نماد وحدت شیعیان واهل تسنن است اگر امام زمان خودرا نشناسید مرگ شما مرگ دوران کفر وجاهلیت است واین جایگاه امام ورهبری در تفکرالهی وآسمانی اسلام  بین همه مذاهب وفرق اسلامی است.

 

 

این است که برادران اهل سنت ومحدثین اهل سنت متواترنقل کرده اند که امام مهدی خلیفه دوازدهم پیامبر ازخلفای راشدین است وعلمای اهل سنت برآن اتفاق دارند

حجت الاسلام ابوترابی درادامه سخنان خودبه بیان ارکان قدرت پرداخت واظهارداشت::امامت نقش محوری درقدرت اسلام و ملت دارد و لذا در زمان غیبت امام معصوم ،رهبرمقتدر،رهبر عالم ،رهبر شجاع ومتکی به خدا ورهبری که دربرابر اهل ایمان ،متواضع  وفروتن ودر برابر جبهه کفر استوار ،قدرتمند وعزیزاست .ا

امام درسایه این رهبری ایران را عزیز نمودوخلف صالح اورهبرمعظم انقلاب درپرتو این قدرت شمارادربرابر جهان به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده اند که امروز 6قدرت بزرگ جهان دربرابر شما روی یک میز مودب می نشیند و به احترام قدرت ملت ایران با نمایندگان شما سخن می گویند.این نتیجه اقتدار ملی ماست ویکی از عوامل مهم این اقتدار ،اقتداررهبری نظام است

 

رکن دوم قدرت درملت است،درامت اسلام است ملت اسلام آنگاه مقتدراست که به این کتاب آسمانی متمسک باشد پیروان ادیان الهی وپیروان پیامبر اعظم کتب آسمانی باقدرت وبا قوت چنگ بزنید اگرشما پیروقرآن بودید مقتدر هستید اگرقرآن برنامه مابود اقتدار داریم جبهه دفاع مقدس برای آن به جبهه اقتدار ملت ایران تبدیل شد که فرزندان سلحشور امام ورزمندگان،آزادگان  وجانبازان وشهدای انقلاب ودفاع مقدس به قرآن متمسک شدند به آموزه های قرآن احترام گذاردند. اگرقرآن درجبهه جنگ نبود شهادت معنایی نداشت،اگرقرآن درجبهه جنگ نقش ایفا نمی کرد ایثاردرراه خدا معنایی نداشت شهدا درسایه قرآن به استقبال شهادت رفتند

شما مردم درسایه آموزه های قرآن بودکه 8سال دربرابر اتحاد نامقدس شرق وغرب ایستادیدو با اقتدار وبا استقامت درکنار آموزه های حیات بخش اسلام ،قرآن وعترت حضورداشتید.

 

وی تصریح کرد:چادرهای مشکی رمز اقتدار ماست دنیا بداند اگر استان های مرزی در شرق کشور با حدود بیش از450کیلومتر مرزخاکی و این استان باحدد170کیلومتر مرز با کشورهایی که امروز ناامن ترین کشورهای جهان هستند وبه دلیل حضورآمریکاو استکبار این منطقه ناامن است و هرکجا استکبار پا گذاشته است برای این ملتهای مظلوم ناامنی آورده است اما شما درکناراین نقطه های ناامن نمادامنیت هستید ودلیل آن همین چادرمشکی وسوگواری وعزاداری برای امام است

این است که برای ما امنیت آورده است این پیوند ملت ایران با آموزه های اسلام وقرآن ،بارهبری برآمده از آموزه های دین برای ما این اقتدار را خلق کرده است

اگردشمن با ماهواره هافرهنگ،اخلاق ،حجاب وادب ودینداری را هدف گرفته است برای این است که می خواهد اقتدار ملت ایران را هدف قراردهد.

 

 

این امنیت دستاوردچنگ زدن ملت بزرگ ایران به ریسمان الهی یعنی  قرآن وعترت پیامبر است باید ارزشهای دینی واخلاقی را حراست کرد .درکنار ارزش های دینی ثابت قدم باشید آینده از آن ملتهای دیندار ودارای فرهنگ واخلاق ملتهایی است که دربیان آن حجاب وعفاف وپاکدامنی معنی دارد وخانواده  درمیان آنهاعزیز است

رکن سوم قدرت ،قدرت دفاعی است  ملت ایران باید از بالاترین سطح قدرت دفاعی برخوردار باشد واجازه ندهد دشمن تصور تعرض به ایران راداشته باشد سالهاست که روسای جمهور آمریکا اذعان می دارندهمه گزینه ها روی میز است اما قدرت تعرض  به آسمان ودریا وزمین شماراندارند وبرای اینکه نیروهای نظامی ودفاعی ما وارتش قدرتمند وسپاه مقتدر وبسیج سلحشوروملت بزرگ ایران ازعالی ترین سطح قدرت ودفاع از آسمان وزمین ودریای ایران برخوردارند

این امنیت دستاورد قدرت دفاعی هوشمند بازدارنده ملت بزرگ ایران است وباید این قدرت افزایش یابد.

هرگزنبایدبه زبان رئیس جمهور آمریکاوقدرتهای جهان جاری شود که  انواع گزینه ها روی میز است این رانباید بگویند

قدرت ملت ایران باید به اندازه ای باشد که هرگزتصور این سخن برزبان آنهامشاهده نشودوراه این قدرت افزایش اقتدارملی است دانش برای ملتها قدرت می آورد،فن آوری برآمده از علم است که راه رابرای قدرت ملتها هموار می کند.ایران به بیان رهبر انقلاب باید به مرجع علمی دنیاتبدیل شود

باید فاصله تولید دانش وتبدیل دانش  به فن آوری  کم شود باید اقتصاد ایران اقتصاد دانش بنیان باشد کشاورزی سنتی باید کنار گذاشته شود باید دولتمردان ،مجلس ودولت ازهمه ظرفیت کشور استفاده کند. این کشاورزی می تواند شمارا دریک زندگی مرفع دردنیای امروز برساندشماباید حرف اول را درجهان ودر عرصه های کشاورزی بزنید وبازارهای جهان بایددراختیار کالاهای تولیدی شما باشد این دانش وعلم است که می تواند قدرت اقتصادی مارابه قدرت برتر تبدیل کند

اقتصادمقاومتی ارکانی دارد و یکی از مهم ترین ارکانش آن است که دانش بنیان است .دانش موتورمحرک اقتصاداست

اقتصاد مقاومتی مردم محور است ملت ایران این اقتصاد را پیش می برندنه شرکتهای دولتی واقتصاد دولتی یکی از مهم ترین علل چالش های اقتصادی ما است. ازبودجه 800هزار میلیاردتومانی سال 94حدود600هزار میلیاردتومان آن بودجه شرکتهای دولتی است ،یعنی اقتصاد ما اقتصاد مردمی نیست واین اقتصاد نمی تواند پویا وپیشرو وپیشتاز باشد ونمی تواند با کشور های قدرتمند اقتصادی رقابت کند

اقتصاد دانش بنیان ومردم محور کشور را به حرکت در می آورد باید اندیشه رهبری در عرصه اقتصاد تحقق پیداکند واین اولا به اراده قاطع دولتمردان است .مجلس ودولت ودستگاه قضایی  ودرگام دوم به حضور ومشارکت وعزم واراده ملت بزرگ بسته است

همه باید درکنار هم قراربگیریم تا ایران به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل کنیم.رابطه با آمریکا وغرب موجب شکل گیری اقتصاد بزرگ نمی شود

رابطه با دنیای غرب برای ملتها قدرت نمی آورد قدرت اقتصاد ی دستاورد اراده دولت مردان وملتها برای خلق اقتصاد سالم،پویا ودانش بنیان ومبتنی برتولید نه مصرف است متاسفانه ملت ایران درمصرف انرژی  دردنیا رتبه اول رادارد وبا این جایگاه دراقتصاد نمی توان حرفی زد

صرفه جویی باید سخن اول  ملت ایران باشد، تولید کالا وتولید خدمات ،بدست آوردن بازارهای دیگر هدف ملت ایران باشد.

اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که با جهان رابطه دارد مااعتقاد نداریم که درمرز ایران زندانی شویم .اقتصادمقاومتی اقتصادی پویاست وبا ملتها ودولتها رابطه دارد ،به بازارها راه پیدا می کند، تعامل منطقی دارد،اما قدرت خودرا از ملت خود،ازظرفیتهای بالفعل وبالقوه خود دارد باقدرت می تواند می تواند اقتصادخودرا قوی کند واین دغدغه رهبر انقلاب درموضوع مذاکرات هسته ای معطوف به این نکته است

مامذاکرات را باقدرت ادامه می دهیم این آمریکا وغرب است که اگردرمذاکرات صداقت نداشته باشد دنیا خواهد فهمید منطق ایران منطق حق وعدل ومنطق استقامت درراه مستقیم است.

 

 

دشمن چهره خودرا بارها نشان داده است وممکن است دراین مذاکرات چهره سیاه اورا ببینیم اما ما برروی اصول خود ایستاده ایم وبر اصول وخطوطی که رهبر تعریف کرده است دولت وملت متحد حرکت خواهد کرد اما دراین مذاکرات نگاهمان باید معطوف به ملت ایران باشد

ما قدرت مذاکره راازاین حضور ومشارکت ملت ایران داریم،ما قدرت مذاکره را از استقامت ملت ایران بدست آورده ایم.ماقدرت گفتگو باغرب وقدرتهای بزرگ را از دفاع مقدس بدست آورده ایم ،ما این قدرت را درسایه افزایش قدرت ملی ارتقامی بخشیم.ما قدرت خودرا درگفتگو با افزایش قدرت فرهنگی،قدرت علمی ،قدرت اقتصادی ووحدت ملی بزرگ ملت ایران وحدت وانسجام امت اسلام ارتقامی بخشیم

امروز پیوند ملت ایران وعراق ایستادگی دوملت دربرابر مزدوران آمریکا رمز اقتدار ما درگفتگوی با جهان است،امروز پیوند ایران با لبنان،پیوند ملت ایران با ملت سوریه،فلسطین،یمن،بحرین وافغانستان وپاکستان رمزاقتدار وعزت ما درگفتگوی با جهان است

اینکه ملتهای مسلمان جهان رهبرمارا پیشوار ورهبر جهان می دانند برای آن است که ملت ایران تحت فرماندهی رهبری درکنارملل جهان است واین راه اقتدار ماست

ما باید این ظرفیتهاراارتقاببخشیم وقدرت خودرا افزایش دهیم

رمز اقتدار ما در برابر قدرتهای باصطلاح بزرگ افزایش اقتدارملت ایران است تنها زبان گفتگو با آمریکا ومتحدینش زبان قدرت است

اگرمقتدربودیم دنیا را کنار تعهداتش نگه میداریم والا آمریکا وغرب هرگز قابل اعتمادنیستندوهرگاه درما ضعف مشاهده کنند تمام پیمان های  خودرا زیرپا می گذارند

تمام دغدغه رهبر معظم انقلاب ودلسوزان انقلاب افزایش قدرت ملت ایران وقدرت ملت اسلام است واین قدرت درسایه دانش وتولید مبتنی برعلم ومدیریت دانش بنیان ووحدنت ملی وانسجام اسلامی ودرسایه همدلی وهمزبانی دولت وملت به دست می آید

باید همدلی وهمزبانی را ارتقاببخشیم ودرسایه عالی ترین سطح از وحدت راه رابرای افزایش اقتدار ملی واقتدار امت اسلام هموار بنماییم .