فرماندار بشرویه با اشاره به افزایش درصدی اعتبارات بشرویه بیان داشت: سهم کل اعتبارات تملک دارایی و ملی ماده 180 شهرستان بشرویه بالغ بر 4 میلیارد تومان است.

به گزارش پیام بشرویه " علی باقری" در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان بشرویه با تاکید بر تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده، اظهار داشت: با وجود مشکلات اقصادی  و کمبود منابع مالی می توان با وحدت بین مردم و ملت  کشور را به خوبی هدایت کرد وباید با پرهیز از مسائل حاشیه ای، همدلی و همزبانی دولت و ملت بیش از گذشته تقویت گردد.

 

فرماندار بشرویه با اشاره به توزیع اعتبارات استانی بیان داشت: توزیع اعتبارات استانی در سال جاری بر اساس شاخصه های مشخص شده از جمله جمعیت، وسعت و محرومیت توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی در هر استان بین شهرستان ها توزیع می شود.

 

وی افزود: بر اساس شاخص مصوب مجلس شورای اسلامی شاخص جمعیت 60 درصد ، وسعت 20 درصد و ظریب محرومیت  20 درصد محاسبه می گردد.

 

باقری برهماهنگی دستگاه های متولی با فرمانداری و بخشداران در اجرای پروژه ها تاکید کرده و گفت:  تمام دستگاه ها دولتی در اجرای پروژه های خود با فرمانداری و بخشداری ها هماهنگ کنند و همچنین در جهت جذ ب اعتبارات ملی تلاش نمایند.

 

فرماندار بشرویه با اشاره به افزایش درصدی اعتبارات بشرویه بیان داشت: سهم کل اعتبارات تملک دارایی و ملی ماده 180 شهرستان بشرویه بالغ بر 4 میلیارد تومان است.

 

وی افزود: اعتبار قابل توزیع شهرستان بشرویه در سال قبل 4 میلیارد تومان بوده است و در سال جاری یک میلیارد تومان کاهش یافته ولی به طور کلی نست به سال گذشته 2 دهم درصد افزایش داشته است.

 

باقری، در ادامه بر پرداخت بدهی های دستگاه های دولتی به ادارات خدمت رسان تاکید کرد و گفت: ادارات باید بدهی خود را با شرکت های خدمت رسان از جمله برق، آب، گاز و مخابرات پرداخت کنند و این شرکت ها نیز با دستگاه های اجرایی در اخذ بدهی های خود  تعامل بیشتری داشته باشند.

 

فرماندار بشرویه در پایان نیز رو خبرنگار را به جامعه خبری تبریک گفت و خاطر نشان کرد: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند و مسئولان باید از ظرفیت های رسانه در جهت اطلاع رسانی عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره گیرند و در مقابل اصحاب رسانه با رعایت انصاف در نقد ، واقعیت ها را به مردم منتقل کنند.

 

گفتنی است در این نشست اعتبارات شهرستان بشرویه درقالب  113 پروژه و 17 فصل بین دستگاه های دولتی توزیع گردید.