کونگ فوکاران شهرستان بشرویه با ارسال تصاویر خود به پایگاه خبری تحلیلی پیام بشرویه به جمع این پویش عظیم مردمی پیوستند.

به گزارش پیام بشرویه، پویش مردمی "ما اجازه نمی دهیم"  در واکنش به زیاده خواهی های غرب مبنی بر بازدید از مراکز هسته ای و نظامی به صورت خودجوش در بین آحاد مردم ایران اسلامی بوجود آمد، هر چند این روزها کمی از تب و تاب افتاده ولی همچنان تا پایان نهایی شدن مذاکرات ادامه دارد و یکی از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران است.

کونگ فوکاران شهرستان بشرویه نیز با ارسال تصاویر خود به پایگاه خبری تحلیلی پیام بشرویه به جمع این پویش عظیم مردمی پیوستند.