وزیر کشور بعد از بازگشت از مراسم تشیع پیکر شهدا، مجبور به سوار شدن بر ترک موتور شد.وزیر کشور در حالی مراسم وداع با شهدا را ترک کرد که به علت جلسه مهم خود مجبور به استفاده از موتور سیکلت شد .
وزیر کشور بعد از بازگشت از مراسم تشیع پیکر شهدا، مجبور به سوار شدن بر ترک موتور شد.وزیر کشور در حالی مراسم وداع با شهدا را ترک کرد که به علت جلسه مهم خود مجبور به استفاده از موتور سیکلت شد .
 
 
 
عکس/موتور سواری وزیر کشور بدون کلاه ایمنی!