به مناسبت ماه مبارک رمضان آیاتی از قرآن را که در باره روزه و این ماه نازل شده جهت بهره برداری روزه داران گرامی یادآوری می کنیم.

به گزارش پیام بشرویه ، ماه مبارک رمضان،ماه قرآن ،ماه توبه،و ماه خیر و برکت و رحمت الهی است.

 

در این ماه بندگان مشتاق ، دعوت معبود خویش را اجابت می کنند و به میهمانی  او می شتابند.

 

به مناسبت ماه مبارک رمضان آیاتی از قرآن را که در باره روزه و این ماه نازل شده جهت بهره برداری روزه داران گرامی یادآوری می کنیم.

 

پاداش روزه داران

مردان و زنان روزه دار،و مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خدارا فراوان یاد می کنند ،خدابرای (همه) آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است (احزاب 35)

 

روزه برای پرهیزگاران

ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما مقرر شده است ، همانگونه که بر کسانی که پیش از شما (بودند )مقرر شده بود ، باشد که پرهیزگاری کنید (بقره:183)

 

روزه متناسب با توانایی

(روزه در )روز های معدودی (برشما مقرر شده است )،(ولی) هر کسی از شما بیمار یا در سفر باشد ( به همان شماره )تعدادی از روزهای دیگر (را روزه بدارد)،و بر کسانی که (روزه)طاقت فرساست،کفاره ای است که خوراک دادن به بینوایی است،و هرکس به میل خود بیشتر نیکی کند ،پس برای آن بهتر است و اگر بدانید،روزه گرفتن برای شما بهتر است . (بقره:184)

 

رمضان ،ماه نزول قرآن و هدایت انسانهاست

ماه رمضان (همان ماه) است که در آن،قرآن فرو فرستاده شده است ، (کتابی )که مردم را راهبر و (در بردارنده)دلایل آشکار هدایت و (میزان)تشخیص حق از باطل است .(بقره :185)