شرویه، دارای محیط زیست بسیار متنوعی است که در گونه جانواران می توانه به گونه های شاخص آهو،کل وبزوقوچ ومیش ،تشی، خرگوش، روباه، کاک پشت و گرگ اشاره کرد .

به گزارش پیام بشرویه ، سیمای طبیعی مناطق متعدد بشرویه دارای چشم اندازه های زیبابوده وگونه های متنوع ازجانوران وگیاهان را دارا می باشد که حفظ و حراست از این طبیعت خدادادی یک وظیفه عمومی است.

 

بشرویه، دارای محیط زیست بسیار متنوعی است که در گونه جانواران می توانه به گونه های شاخص آهو،کل وبزوقوچ ومیش ،تشی، خرگوش، روباه، کاک پشت  و گرگ اشاره کرد .

 

در تقسیم بندی خزندگان نیز وجود مارجعفری، افعی ،تیرمار، بزمچه بزرگ وانواع مارمولک ها قابل مشاهده هستند.

 

پرندگانی چون:عقاب طلایی، بحری ، نوروزک،سبزقبا، زاغی، انواع چکاوک، باقرقره شکم سیاه، کبک وتیهووگونه حمایت شده هوبره، انواع دلیجه ، جغدشاخدار، شاه بوف و... غنای بسیار جالب پرندگان در شهرستان بشرویه را تشکیل می دهند .

 

این شهرستان ازنظرپوشش گیاهی شامل انواع درخت بنه، بادمشک، انجیر،تاغ و..ودرختچه های گز، کاروان کش، بریدلک وازخانواده اسفناجات غنی می باشد وگیاهان داروی چون زیره، آنغوزه، آویشن، کلپوره،  استمنودوس، گوش خرکوشک و...وگونه های علفی زیادی داردکه همه ساله موردتوجه بهره برداران مختلف قرار می گیرد.

 

 آنچه مهم است، حفظ، حراست و نگه داری این طبیعت زیباست و همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود فرمودند: محیط زیست مال همه است مال یک گروه ویک نسل نیست ولزم رعایت وحفاظت ونحوه استفاده ازآن بایدبه گونه ای باشدکه حق فرزندان ما نیزازمحیط زیست حفظ شده وخدشه ای برآن وارد نشود.

 

دانلود فیلم / لحظه ای با زیبایی های حیات وحش در بشرویه