آیا جنگل هایی که جزو مناطق حفاظتی محیط زیست نمی باشند در صورت آتش گرفتن باید بسوزند چون دبه آب ندارند؟؟!!!!

طنزدونی پیام بشرویه : موضوع زنگ انشا:آیا جنگل هایی که جزو مناطق حفاظتی محیط زیست نمی باشند در صورت آتش گرفتن باید بسوزند چون دبه آب ندارند؟؟!!!!

 

به نام خدا،سلام آقا معلم،بابای ما تعریف میکرد:قدیم ها طرحی دادند که دیوان را کوچیکتر کنند تا دخل با خرج بخواند.آخر ,بوروکراسی اداری خیلی خرج آور و درد آور می باشد،همین جور حیف و میل می شود.مثلا همین مدیران تلاش می کنند چلو برگ میل ننمایند تا مبادا حرف در بیاورند از بیت المال استفاده میکنند،یا از خودروهای دیوانی استفاده شخصی نمیکنند دیگر!!!ولی یک دفعه برای دفترشان خدا اشلوق هزینه میکنند تا مبادا مصاحبه شان بد از آب در آید،خیلی مهم است اینها.بر حسب همین امور است که دیوان هی کوچک و کوچکتر شد ,مثلا همین سازمان محیط زیست مان،ابتکار به خرج دادند تا هزینه ها را کم کنند،احشام را از جنگل بیرون کردند چون کشف کرده بودند در جنگل چرای بی رویه میکنند و پدرش را در میاورند،حالا شما حساب کنید زمین جنگلی که توش آفتاب نمیتابد سبزه و علفش کجا بود احشام در آن بچرند؟؟!

بعدش آمدند گفتند جنگل زیاد است و خرجی کم و نگهداری اش سخت است بدهیم جاهایی اش را صاف کنند بتوانیم ازش دخل بسازیم,یک دفعه هم دیدند جاهایی سوای احشام محلی ،از وحوش هم هستند،تفرج گاهایی بنا شد مخصوص وکلا،حیوان زبان بسته را کنج دیوار میخ میکردند با فلاخن می زدند ناکارش میکردند با شاخ اش عکس میگرفتند.تا مبادا نسل شان زیاد شود شاخ و شانه بکشند برای گرگ ها!!!

 

اونقدر خرج را کم کردند و دخل را زیاد که دبه برای خاموش کردن آتش های احتمالی جنگل ها نداشتند بیچاره ها!!!گفتند چیکار کنیم چیکار نکنیم،کاشف بعمل آمد که بهتر است جزو مناطق تحت حفاظت نباشد ،شر می شود،مسیولیتی هم در قبالش ندارند،دنگ مردم نرم با بیل خاموشش میکنند.خیلی کارها کردند آقا معلم،حفاظت از محیط زیست سخت بود چون از اول ساختش دست شون نبود,کردنش تخریب محیط زیست.دریا چه هامون خشک شد،یخچال هامون آب شد،گرد و غبار به شهرها آمدند،رودخانه ها بی ماهی شدند،و این اواخر هم یک پروفسور آب شناس دانایی خواب سی گاو لاغر را دید که سی گاو چاق را خوردند,تعبیرش هم این شد که سی سال خشکسالی در پیش داریم,آب را برای خاموشش کردن جنگل هدر ندهید.!!!

 

 

البته ننه ما می گوید:برای ساختن اول باید خراب کرد.این بود که ما نتیجه میگیریم اینها به فکر ما هستند که دارند خراب میکنند،خدا کند که خر آب نکنند جایی به خوردد ما بدهند.

این بود انشای امروز ما.ومن الله التوفیق