روح سخن در باب اصلاحات همان است که مقام معظم رهبری مدظله فرمودند: اصلاحات اسلامی آری, اصلاحات آمریکائی هرگز

به گزارش پیام بشرویه ، به بهانه 18 خرداد  انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران (دولت اصلاحات)،روح سخن در باب اصلاحات همان است که مقام معظم رهبری مدظله فرمودند: اصلاحات اسلامی آری, اصلاحات آمریکائی هرگز.

 

اصلاح طلبی آمریکایی عبارت است از دین زدایی، ارزش زدایی، ولایت زدایی، اطلاح طلبی آمریکایی عبارت است از بیگانه مداری، تلاش برای براندازی نظام اسلامی و عبور از خطوط قرمز نظام اسلامی.

 

اصلاح طلبی اسلامی عبارت است از تلاش همه جانبه برای سامان دادن امور کشور در تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اداری و نظامی و ... .

اصلاح طلبی اسلامی عبارت است از (ضابطه مداری) در برابر ( رابطه مداری و رشوه مداری)

اصلاح طلبی اسلامی عبارت است از تلاش برای تامین زندگی در حد کفاف ( تامین نیاز) برای تمامی کسانی که در سایه نظام اسلامی زندگی می کنند.

 

اصلاح طلبی اسلامی عبارت است از تلاش گسترده در جهت رشد و ارتقاء دینی و معنوی مردم (اتلذین ان مکناهم فی الارض اقاموالصلوه و آتوالزکاه و امروا بالمعروف و نهواعن المنکر و لله عاقبه الامور ) آنان که وقتی در زمین اقتدارشان می دهیم نماز را به پا می دارند و زکات می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و عاقبت امور از آن خداوند است.

 

پر واضح است که اصلاح طلبی آمریکایی دقیقا نقطه مقابل اصلاح طلبی اسلامی قرار دارد.

 

این تقسیم از اصلاح طلبی برگرفته از متن قرآن است.

در قرآن کریم منطق انبیاء چنین آمده است.( ان ارید الا الاصلاح ما استطعت ...) (سوره هود، آیه 88.)

اراده ای جز اصلاح تا آنجا که بتوانم ندارم.

 

این همان اصلاح طلبی اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری مدظله است از طرفی در قرآن آمده است که وقتی به منافقان گفته می شود زمین را به فساد نکشید می گویند : (انما نحن مصلحون) ( سوره بقره، آیه 11.) آنها فساد خویش را اصلاح می نامند این همان است که اصلاح طلبی آمریکایی نامیده شد.

 

امام علی (ع) در کلمات در ربار خویش فراوان از اصلاح و اصلاح طلبی سخن گفته است.

 

حضرت در سخنی خود را اصلاح طلب می نامند: در نامه ای به معاویه می نویسند: ( و ما ارادت الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب) ( نهج البلاغه، نامه 26) من قصدی جز اصلاح در حد توانایی ندارم و موفقیت من تنها به لطف خداست و توفیقی را جز از خدا نمی خواهم. حضرت در سخنی دیگر از جمله اهداف خویش را در بدست گرفتن حکومت ، ایجاد اصلاح در جامعه معرفی می کند، ( اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان و لا التماس شیء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک.) (همان، خطبه 131)

 

پروردگارا تو می دانی آنچه ما انجام دادیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوردیم و نه اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم بلکه به خاطر این بود که نشانه های از بین رفته دینت را باز گردانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر کنیم تا بندگان ستم دیده ات در امان قرار گیرند و مقررات تعطیل شده اسلامی اجرا گردد.

 

در این سخن امام علی (ع) اصلاح طلبی را تفسیر کرده اند که اصلاح واقعی جامعه در سایه دو امر است: 1- ایجاد امنیت در جامعه به گونه ای که مظلوم در امان بوده بتواند براحتی احقاق حق کند. حضرت فرمود: ( فانی سمعت رسول الله (ص) غیر مره قال لن تقدس امه لا توخذ فیها حق الضعیف عن القوی غیر متعتع) (همان، نامه 53) همانا چند بار از پیامبر شنیدم که پاکیزه ( و سرافراز) نیست امتی که در آن حق ضعیف از قوی بدون لکنت زبان گرفته نشود.