شب گذشته مردم مومن و ولایتمدار بشرویه با حضور در مراسم احیاء نیمه شعبان در دو مسجد این شهرستان، این شب بزرگ را قدر دانستند

به گزارش پیام بشرویه، شب گذشته مردم مومن و ولایتمدار بشرویه با حضور در مراسم احیاء نیمه شعبان در دو مسجد الرسول و مسجد حجت این شهرستان ،شب بزرگ نیمه شعبان را قدر دانستند

عکس: محسن صارمی